Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerinin Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu

4 Eylül 2010 Cumartesi

Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerinin Yetenek Sınavları için Kış Dönemi Hazırlık Kurslarımız başladıAtölye çalışmalarımızın görsellerini Blok Arşivinde bulabilirsiniz. www.nursengorsen.wordpress.com


Internet Destekli Plastik Sanatlar Eğitimi sunduğumuz görseldil sayfaları için tıklayın.

Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerinin Yetenek Sınavları için Kış Dönemi Hazırlık Kursu ve Temel Sanat Eğitimi Programımız

 

Resim Çalışmasında Kazandırılacak Alışkanlıklar :

  • Oturuş, duruş ve kağıdın yerleşimi
  • Kalem tutuş şekilleri
  • Çizim yaparken el, kol ve omuz eklem hareketleri
  • İzlerin takibi ve gözlemleme, Eğimlerin ve açıların kontrolü
  • El ve göz alışkanlığı kazandıracak kompozisyon ve çalışmalar,


Temel Sanat Eğitimi

Sanatçı Adayının Görsel algısı-zekasını geliştirilerek; el, göz ve beyin üçlüsünün aynı anda çalışmaya başlaması sağlanır. Doğru oran-orantıyı kurarak gördüğünü çizebilecek duruma gelir ve hayali kurgusunu tasarlayarak çizebilmeye başlar. Uygulamalar süresince güncel sanat olayları etkileşimleriyle ve sanat tarihi eğitimiyle birlikte sanatsal kültürü de geliştirilmiş olur.

Tüm çalışmalar sonunda, imgeleme, kurgulayabilme, hayalini kurduğunu ve gördüğünü çizebilme yetilerini kazanmış olur.


Çizgi, Işık-gölge, leke, doku, kompozisyon


-Kompozisyon bilgisi


-Desen Bilgisi


- Perspektif


- Obje kompozisyonları


- Anatomi (Canlı modelden)
- Anatomi (Cansız modelden-torslardan)
- Anatomi (ustaların çizimlerinden)


İç ve dış mekan çizimleri


- İmgesel Tasarım (figüratif)
- İmgesel Tasarım (mekansal)Çizimde Doğruluğun Sağlanması İçin Uygulanan Yöntemler:


Anatomik oran ve orantılar


Eğim kontrolü, çizgilerin yönü


Siluet karşılaştırması


Oran haritasının yapılıp yapılmadığı


Kadraj seçimi


Resimdeki derinlik-üçüncü boyutun ifadesi


perspektif bilgileri


Espas


Rakursi


Desen Çalışmaları


Çizgisel desenler
Lekesel desenler
Tek Obje Çizimleri
Simetrik formlu objelerin çizimleri (vazo, masa vb..)
Asimetrik formlu objelerin çizimleri (meyva, örtü vb..)
Çizimde Direksiyonlarla Konstruksiyon Hazırlanması
Figür çizimi
Figür eskizi-krokiler
Portre çizimi
Kumaş (drape) çalışmaları


Resimde Kompozisyon Çalışmaları
Modelden kompozisyon çalışmaları ve bilgiler
Hayalden kompozisyon çalışmaları ve bilgiler


Lekesel desen çalışmaları
Özel ışıklandırılmış objelerde Işık ve gölge araştırmaları
Obje kompozisyonlarda lekesel çalışmalar
Figür kompozisyonlarda lekesel çalışmalar


Geometrik altyapı araştırmaları


Canlı ve cansız varlıkları, üç boyutlu (hacimsel) doğru olarak ortaya çıkarmak ve ışık gölgeyi doğru kullanabilmek için yapılan araştırmalar.


Kolaj ve Üç boyutlu Tasarımlar
Renk bilgileri, Armoni ve çeşitleri
Pastel, Sulu-guaj boya çalışmaları


DİĞER ETKİNLİK ve ETKİLEŞİMLERİMİZ:

•Kurs süresince rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,

•Kaynak-Kütüphane hizmetleri,

•Sanat sergileri gezileri,

• Atölye ziyaretleri

•Resim Piknikleri
 

 
EĞİTİCİ SANATSAL notlar/LİNKLER


MODERN RESMİN ÖYSÜSÜ (A.Kadıoğlu/M.Ünlütürk)

ÇAĞDAŞ TÜRK RESMİ (Turan Enginoğlu)

TEMEL SANAT EĞİTİMİ-TEMEL TASARIM (Tülay Çellek)

INTERNET DESTEKLİ PLASTİK SANATLAR EĞİTİMİ
SANAT AKIMLARI

RESMİN GEREĞİ-ÇOCUK RESMİNİN ÖZELLİKLERİ