Güzel Sanatlar Lise ve Fakültelerinin Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursu

12 Temmuz 2010 Pazartesi

Görsel Dil Resim Atölyesi Çalışmaları

GÜZEL SANATLARA HAZIRLIKTürkiye’de eğitim veren; Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde okumak isteyen İlköğretim 7. ile 8. sınıf öğrencilerini ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde veya Eğitim Fakültelerinde okumak isteyen, lisede okumakta olan veya mezun öğrencileri özel yetenek sınavlarına hazırlıyoruz.

Temel resim-ders programımız yetenek sınavlarının genel uygulanış yöntemi gözetilerek, sanat alanına yönelik tüm okulların sınav sistemlerine göre yapılır. Bu amaçla, öğrencilerimizi sınavlara hazırlarken Desen, İmgesel, Renk Bilgisi ve çalışmaları ile seçtikleri özel bölümler için dersler verilir ve başarı hedeflenir.

Anadolu Güzel Sanatlar Liselerine, Güzel Sanatlar Fakültelerinin bölümlerine(resim, seramik, heykel, grafik, çizgi film- animasyon, tekstil , moda tasarımı, sahne tasarımı, görsel iletişim ve tasarım, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, geleneksel Türk el sanatları, fotoğrafçılık) ve Eğitim Fakültelerinin Resim bölümlerine hazırlık eğitim programımızda:


Çalışma ortamımızda;

•Yedi kişilik, klimalı, özel ışıklandırmalı atölye koşullarında, Temel Sanat Eğitimi ders içerikleri ile canlı ve cansız modelden, natürmort düzeneklere bakarak görsel algıya dayalı doğru görüş geliştirici çalışmalar ile bellekten çalışmalar yaptırılır.


•Eğitim programı, haftada 4 gün, 4’er saat olarak yürütülür.

TEMEL SANAT EĞİTİMİ: Karakalem kullanım teknikleri, renk-tonal skala uygulamaları, form çizim teknikleri kroki ve etüt çalışmalarıyla geliştirilir. 

OBJE, TORS DESEN EĞİTİMİ: Yeryüzünde var olan kübik, küresel, silindirik ve konik tabanlı nesnelerin doğru görüş kazandırılarak çizimi, tonlaması ve kompozisyon-düzenleme- teknikleri öğretilir.

ANATOMİ ve PORTRE EĞİTİMİ:
  • Canlı varlıkların, insanın beden kütle-kemik ve kas yapısının incelenerek çiziminde: El, kol, ayak, beden anatomileri ve portre detaylandırmaları tüme varım metoduyla,
  • Modelin beden dili ve ruhsal ifadelerinin görsel aktarımı ile desen geliştirilir, imgesel konulara hazırlanılır.

PERSPEKTİF: Üç boyutlu cisimleri, iki boyutlu düzlem üzerinde göstermek için kullanılan çizgi ve renk perspektifi uygulamalarında; resimde derinliğin, bütünlüğün, devamlılığın, renk, biçim ve çizgilerle yada fotoğraf makinesi aracılıyla bilimsel olarak elde edilmesinde izlenilen yöntemler öğretilir. İç ve dış mekanların kurgusunda perspektif uygulanarak imgesel çalışmalar geliştirilir.

DİĞER ETKİNLİK ve ETKİLEŞİMLERİMİZ:

•Kurs süresince rehberlik ve danışmanlık hizmetleri,
•Kütüphane hizmetleri,
•Sanat sergileri gezileri,
•Sanatçılarla söyleşiler, Atölye ziyaretleri
•Resim Piknikleri